f Cazare vanatoare Alba Iulia
Cazare vanatoare Alba Iulia

Cazare Alba Iulia

Cazare vanatoare Alba Iulia reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Cazare vanatoare Alba Iulia: Cazare Alba Iulia.

 In partea de sud a Muntilor Trascaului, la obârşia  Văii  Ighielului,  numit  aici  Valea  Iezerului la  alt. 925 m  se  află  Cabana  Iezer,  pe  malul  lacului  cu  acelaşi  nume.
 Între culmile  Podul Horai (1223 m)  şi  Dl. Fărcăşoaia (1288 m)  la  vest, Muchia  Ciumerna (1284 m)  şi Poiana  Albii (1225 m)  la  nord,  Muchia  Serghii  (1276 m)  şi  Muchia  Păltinoasa  până la  Pârâul   Iezer  la  est  şi  dealurile  Ponorel  (1108 m) şi  Grota  Pragului  (1236 m),  la  sud  s-a  format  lacul  Iezer, acesta   este  barajul  natural,  rezultat  al  unei  alunecări  de  teren  ce  a  închis  valea,  determinând  acumularea  apei  în  spatele  lui.  Lacul  nu  are  scurgere  de  suprafaţă,  ci  se  drenează  subteran,  ceea  ce  a  făcut  pe  unii  autori  să-l  considere  lac  carstic  adăpostit  într-o  dolină. Relieful   major    este    reprezentat   de    platoul    calcaros Ciumerna,  care  domină  lacul  în  părţile  de  vest,  nord-vest  şi  nord-  est.  În  jurul  lacului  se  înalţă  câteva  culmi  domoale,  dominate  de  vârfurile  Grohotul  Pragului (1238 m), Podul  Horai (1224 m) şi  Vârful  Serghii (1276 m). Pe  platoul  calcaros  Ciumerna  se  întâlnesc  numeroase  doline  iar  marginal  se  găsesc  o  serie  de  peşteri  de  diferite  dimensiuni,  una  din  cele  mai  importante  fiind  Peştera  Bisericuţa,  situată  în  nord-vestul  platoului  iar  alta  este  situată  la  cca.  400 m  S-SE  de  lac. În  imediata  apropiere  a  lacului,  platoul  a  fost  fragmentat  de  văile  Striglăului,  Ciumernei,  Pleşanului,  Ponorului,  Iezerului  şi  Braicului,  care  au  creat  versanţii  moderat  şi  slab  înclinaţi,  acoperiţi  în  cea  mai  mare  parte  cu  păduri.
 Cabana  Iezer  a  fost  dată  în  funcţiune  în  anul  1970,  de  atunci i s-au  făcut diverse  îmbunătăţiri, iar ultima renovare a fost  făcută  în  anul  2003  când  s-a  dotat  cu  instalaţii  sanitare  moderne, boilere  pentru  apa  caldă, s-a  montat  gresie  şi  faianţă,   geamuri  termopane,  s-a  schimbat  mobilierul.
 Incălzirea  spaţiului  se  face  cu  sobe  pe  lemne,  iar  pentru  iluminat  cabana  este  dotată  cu  un  generator  electric  pe  motorină.
 Alimentarea cu apă în scop potabil se realizează prin captare şi aducţiune proprie din sursă  proprie pentru bucătărie şi grupul social.
 Apele uzate menajere rezultate  de  la  grupurile  sanitare  şi  de  la  bucătărie  sunt  evacuate  într-un  bazin  de  beton  vidanjabil  de  unde  sunt  vidanjate  ori  de  câte  ori  este  necesar  şi  sunt  transportate  la  o  staţie  de  epurare.
 Cabana  este  dotată  cu  televizoare si antenă DIGI tv.