f Cazare vanatoare Resita
Cazare vanatoare Resita

Poiana Mărului

Cazare vanatoare Resita reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Cazare vanatoare Resita: Poiana Mărului.

 Pavilionul  de  vânătoare ,,Poiana Mărului'' este  situat  în  U.P.VI  Obârşia Bistra
 Mărului , u.a.116 C2 , în  intravilanul  satului  Poiana  Mărului , sat  aparţinător  comunei Zăvoi din  judeţul  Caraş Severin.Dezvoltarea  zonei  Poiana  Mărului  a  început  odată  cu  Ordonanţa  de  Guvern  dată  în  anul 1936 cu  privire  la  înfiinţarea  celor  2  staţiuni,
 Muntele  Mic  şi  Poiana  Mărului.Interesul  pentru  această  zonă  s-a  manifestat  de  pe  vremea  dacilor , găsindu-se  aici  numeroase  vestigii , dintre  care  cel  mai  important  este  un  altar  păgân  la  altitudinea  de  1200 m , pe  versantul  nordic  al  Muntelui Mic. Denumită  de  localnici  ,, Pietrele  Scorile '' zona  pare  a  fi  fost  locul  de  vânătoare  preferat  de  daci. Pe  traseul  Poiana  Mărului – Muntele  Mic , pe  valea  Scorilei , legenda  spune  că  ar  fi  îngropat  acolo  regele  dac  Scorilo , tatăl  lui  Decebal ( la
 Sarmizegetusa  s-a  descoperit  celebra  inscripţie  ,, Decebalus  per  Scorilo '').    
 Un  moment  important  în  dezvoltarea  turistică  a  zonei  a  fost  construcţia  barajului  de  anrocamente  Măru , depunerile  în  baraj  au  început  în  anul 1984  şi  s-au  terminat
în  anul  1992 , când  s-a  ajuns  la  înălţimea  de  125m.Ansamblul  de  relif  cu  climă , floră , faună , a  favorizat  apariţia  staţiunii  Poiana  Mărului , situată  într-un  décor  deosebit  de  pitoresc , dominat  de  păduri  de  conifere  şi  foioase , răspândite  între  Muntele  Mic , Nedeia şi Vârful  Pietrii.Din  staţiune  pleacă  mai  multe  trasee  montane:
prin  Şaua  Iepii(1727m), între  masivul  Bloju  şi  Baicu , spre  Gura  Apei , unde  se  află  un  mare  lac  de  acumulare  pentru  hidrocentrala  Râu  de  Mori ; prin  valea Şucului ,  spre  culmile  Cuntu  şi  Ţarcu ; pe  valea  Scorila , spre  Muntele  Mic ; de  la  păstrăvărie
pe  culmea  Nedeii , spre  Vârful  Nedeii.